G.P. Gramil d.o.o. Rijeka
Brodograđevna industrija

Građevinska tvrtka G.P. Gramil d.o.o. Rijeka specijalizirana je za širok spektar djelatnosti iz područja brodograđevne industrije i brodogradnje. Sudjelovali smo u mnoštvu projekata u mnogim važnijim regionalnim brodogradilištima.

G.P. Gramil d.o.o. izvodi slijedeće radove u brodogradnji:

  • bravarski radovi u brodogradnji
  • montažerski radovi u brodogradnji
  • brodograđevinska cjevarija
  • brodograđevinsko zavarivanje

Značajni referentni brodograđevni projekti poduzeća G.P. Gramil d.o.o.

  • Uljanik Pula bravarija, cjevarstvo, zavarivanje, montaža
  • 3. Maj Rijeka montažerski, bravarski i cjevarski radovi, zavarivanje
  • Brodogradilište Trogir bravarija, cjevarstvo, zavarivački radovi, montaža
  • Brodogradilište Kijevo montaža, bravarija, cjevarstvo, zavarivanje

G.P. Gramil d.o.o. sudjeluje u mnogobrojnim projektima iz područja brodograđevne djelatnosti.